‘DB Dental’ is een gespecialiseerde tandartsengroepspraktijk waar u voor alle specialisaties van de tandheelkunde terecht kan.

 

Alle tandartsen hebben de mogelijkheid om volledig, partieel of niet binnen de conventie te werken.
Als tandartsen van DB-Dental hebben wij gekozen om ons niet te conventioneren. Dit weerhoudt ons echter niet om ook behandelingen binnen de conventie uit te voeren.
Wat patiënten vaak ook niet weten is dat lang niet alle tandheelkundige behandelingen binnen de conventie vallen.
ONZE VISIE is om steeds te streven naar een hoogwaardige, kwalitietsvolle behandeling.
Voor uitleg over mogelijke meerprijzen kan u steeds terecht bij uw behandelende tandarts.