Voor sommige patiënten brengt zelfs een eenvoudige tandverzorging zoveel stress met zich mee dat de behandeling noch voor de patiënt, noch voor de tandarts op een comfortabele manier is uit te voeren. Dit gaat ook ten koste van de kwaliteit van de zorgen.

Het inademen van lachgas (lachgassedatie) geeft een geruststellend en kalmerend (sederend) gevoel waardoor de tandheelkundige behandeling in alle rust kan plaatsvinden.

Patiënten die hiervoor vooral in aanmerking komen zijn:

  • angstige kinderen, vaak met multipele cariës
  • volwassenen met fobische angst
  • patiënten met mentale achterstand