Niet alleen kleinere chirurgische ingrepen zoals het verwijderen van:

  • cystes en granulomen
  • ingesloten verstandskiezen, …

maar ook de maxillo-faciale chirurgie zoals deze van;

  • kaakfracturen t.g.v. een trauma
  • orthodontie gecombineerd met kaakoperatie bij volwassenen

behoren tot het domein van de kaakchirurg (stomatoloog).