Alle behandelingen gebeuren na afspraak.

Dit kan telefonisch of aan onze balie.

Onze balieassistentes helpen u graag verder.

02/360 13 42

Mogen we u vriendelijk vragen uw elektronische identiteitskaart op zak te hebben wanneer u op afspraak komt. Indien u niet in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart, gelieve uw rijksregisternummer bij de hand te hebben.

Belangrijke mededeling:

Sinds 1 Juli 2016 is in heel België het mondzorgtraject van toepassing.  Dit is vastgelegd in het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2015-2016.
Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg hoger is voor patiënten die regelmatig een tandarts bezoeken dan voor degenen die dat niet doen. ‘Regelmatig’ wil zeggen dat de patiënt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd. Op basis van de informatie over terugbetalingen gedurende het voorgaande jaar berekent het ziekenfonds onmiddellijk de terugbetaling waarop de patiënt recht heeft.

Het mondzorgtraject is van toepassing op alle tandzorg, met uitzondering van:

- tandheelkundige raadplegingen
- preventieve zorg
- orthodontie
- parodontologie