Afgestudeerd als master in de tandheelkunde aan de VUB.

  • Postgraduaat esthetische tandheelkunde aan de VUB
  • Postgraduaat endodontie
  • Sinds 2015 begonnen aan een doctoraatsthesis in de implantologie
  • September 2015 start van specialisatie in de parodontologie en vanaf dan (tijdelijk) inactief in "DB Dental"